LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG TRÀ ÍCH SỮA

LIỆU TRÌNH TRƯỚC SINH

Số lượng: 6 Gói - 12 ngày

Đối tượng sử dụng: Mẹ SẮP SINH có nguy cơ ít sữa do chỉ định sinh mổ hoặc đã từng bị ít sữa.

Giá: 589.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết
LIỆU TRÌNH – ÍT SỮA

Số lượng: 6 Gói - 12 ngày

Đối tượng sử dụng: Mẹ ÍT SỮA trong thời gian từ sau sinh đến 15 tháng tuối.

Giá: 589.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết
LIỆU TRÌNH – KHÔ SỮA

Số lượng: 12 Gói - 24 ngày

Đối tượng sử dụng: Mẹ MẤT SỮA HOÀN TOÀN trong thời gian từ sau sinh đến 15 tháng tuối.

Giá: 1.178.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết