LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG TRÀ ÍCH SỮA

LIỆU TRÌNH TRƯỚC SINH

Số lượng: 6 Gói - 1,8Kg

Thời gian sử dụng: 12 ngày - 2 ngày 1 gói

Giá: 589.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết
LIỆU TRÌNH – ÍT SỮA

Số lượng: 6 Gói - 1,8Kg

Thời gian sử dụng: 12 ngày - 2 ngày 1 gói

Giá: 589.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết
LIỆU TRÌNH – KHÔ SỮA

Số lượng: 12 Gói - 3,6Kg

Thời gian sử dụng: 24 ngày - 2 ngày 1 gói

Giá: 1.178.000 VND

Vận chuyển: 1-3 ngày trên toàn quốc

Chi tiết