LIỆU TRÌNH SỬ DỤNG TRÀ ÍCH SỮA

LIỆU TRÌNH TRƯỚC SINH

Số lượng: 3 Gói - 0,9Kg

Thời gian sử dụng: 6 ngày - 2 ngày 1 gói

Giá: 300.000 VND

Phí vận chuyển: 50.000 /Toàn quốc

Chi tiết
1 LIỆU TRÌNH – CHUẨN

Số lượng: 6 Gói - 1,8Kg

Thời gian sử dụng: 12 ngày - 2 ngày 1 gói

Giá: 589.000 VND

Phí vận chuyển: 50.000 /Toàn quốc

Chi tiết
2 LIỆU TRÌNH – CƠ ĐỊA KHÓ

Số lượng: 12 Gói - 3,6Kg

Thời gian sử dụng: 1 tháng - 2 ngày 1 gói

Giá: 1.178.000 VND

Phí vận chuyển: 50.000 /Toàn quốc

Chi tiết