Qua kết quả nghiên cứu ngẫu nhiên trên 300 bà mẹ bị mất sữa, ít sữa từ 1-9 tháng cho thấy, khi sử dụng Trà Ích Sữa thì hàm lượng Prolactin (giúp sản xuất nhiều sữa) đã tăng lên hơn 60% kể từ ngày thứ 4 và kéo đều cho tới về sau.

CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM